Conference

Aplikace simulátorů ve výcviku specialistů

Vážení kolegové,
v rámcí dnů NATO 2017 a v rámci řešení projektu TAČR TA 04031376 Výzkum /vývoj metodiky výcviku leteckých specialistů L410 UVP – E20 organizuje firma LET’S FLY s.r.o. již 3. ročník mezinárodní konferenci na téma „Aplikace simulátorů ve výcviku specialistů 2017“.
Termín konání konference je ve dnech 15. – 16. 9. 2017.
Dne 15. 9. 2017 budou probíhat přednášky na uvedené téma.

Dne 16. 9. 2017 se budou pokračovat přednášky a současně bude probíhat prezentace prostor firmy LET’S FLY s.r.o.

V rámci konference bude vydaný sborník v e-formě s ISBN.
Zájemci o publikování ve sborníku a vstupenky v rámci konference získají více informací na e-mailové adrese info@simschool.cz

Prezentace výzkumných výsledků je možná také ve formě posteru nebo roll-up!

Pořadatelé konference budou hradit ubytování vybraným účastníků z 16. 9. na 17. 9.

Konference se bude konat v prostorách mezinárodního letiště Leoše Janáčka, Ostrava – Mošnov.

Sborník konference bude vydán pod ISBN 978-80-270-2104-8

Materiály