SimSchool

SimSchool

Výzkum/vývoj metodiky výcviku leteckých specialistů L410 UVP - E20
O projektu
Výzkum/vývoj metodiky výcviku leteckých specialistů L410 UVP - E20 je součásti programu TA - Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „ALFA“. Předmětem řešení je výzkum/vývoj se zaměřením na vytvoření nového simulačního systému pro výcvik leteckých...
Konference
Aplikace simulátorů ve výcviku specialistů Vážení kolegové, v rámcí dnů NATO 2017 a v rámci řešení projektu TAČR TA 04031376 Výzkum /vývoj metodiky výcviku leteckých specialistů L410 UVP – E20 organizuje firma LET’S FLY s.r.o....

Novinky

Stavba nového simulátoru
Stavba nového simulátoru
Zahájení projektu
Zahájení projektu
1. 9. 2014
Čtěte více

Úvod

Projekt TA04031376

Výzkum/vývoj metodiky výcviku leteckých specialistů L410 UVP - E20 je součásti programu TA - Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „ALFA“.

Předmětem řešení je výzkum/vývoj se zaměřením na vytvoření nového simulačního systému pro výcvik leteckých specialistů letounů L410UVP E20.

V současnosti existuje několik simulátorů letadel L410 na světe. Firma LETs FLY je jedním z mála poskytovatelů, kteří na světe tuto službu jsou schopni poskytnout. Používaný simulátor není možné jednoduše upgrade-ovat. Systém je analogový a pro dodržení požadavků ÚCL ČR se dopracovali některé komponenty tak jak byli zabudovávané do letadel L410. Tento postup, ale komplikuje současně používaný simulátor přepracovat na nové požadavky, které plynou z nového letadla.

Vzhledem k nově použité technice a nově použitým technologickým prvkům na L410UVP E20 vyvstává potřeba přizpůsobení výcviku skutečným potřebám a to hlavně z pohledu zabezpečení bezpečnostních parametrů Glass cockpit je nová technologie, která předpokládá nové teoretické i praktické vědomosti a dovednosti. Zpracování informací, a jejich prezentace pilotovi jsou podstatně jiné, jako to bylo u tzv. klasického provedení. Na základě toho dochází k potřebě pilotovi sdělit změny, které plynou z přechodu z analogového systému na digitální, či v rovině zpracování informací, nebo v jejich zobrazení, možnosti výběru zobrazovaných informací, automatizace některých funkcí v řízení, vyhodnocování, apod.

Projekt je postaven tak aby současně řešil simulátorový systém a metodiku výcviku. Vypracování metodiky je méně náročné z pohledu výzkumu ale náročnější z pohledu stanovení a splnění požadovaných kritérií, které jsou kladeny různými celosvětovými organizacemi v oblasti civilní letecké dopravy.